SAFRANBOLU’NUN KÖYLERİ

SAFRANBOLU’NUN KÖYLERİ
İlçeye bağlı toplam 59 köy vardır. Bu köyler 178 mahalleden meydana gelen dağınık yerleşimlerdir.
Köyler kuzey istikametinde Ovacuma bölgesinde, doğu istikametinde, Toprakcuma bölgesinde ve bu bölgelerden geçen Bartın ve Kastamonu karayolları ile Eflani karayolu üzerinde kümelenmişlerdir.
Bunlar : Ağaçkese, Akkışla, Akören, Alören, Aşağıçatak, Aşağıçiftlik, Aşağıdana, Bağcığaz, Bostanbükü, Cabbar, Cücahlı, Çatak, Çavuşlar, Çerçen, Çıraklar, O.Danişment, Davutobası, Değirmencik, Dere, Düzce, Geren, Gündoğan, O.Hacıhasan, Hacılarobası, Harmancık, İnceçay, İncekaya, Kadıbükü, Karacatepe, Karapınar, Karıt, Kehler, Kırıklar, Konarı, K.Hacılar, K.Köseler, K.Öte, Toprakcuma, Navsaklar, Nebioğlu, Oğulören, Ovacuma, O.Köseler, Örencik, Pelitören, Sakaralan, Sarı, Sarıahmetli, Sat, Tayyip, O.Tintin, Tokatlı, Üçbölük, Yazı, Yolbaşı, Yörük, Y.Çiftlik, Yukarıdana.
AĞAÇKESE
Safranbolu-Eflani karayolu üzerine kurulan Ağaçkese Köyünün ilçe merkezine uzaklığı 15 km. olup, yolu asfalttır. 3 mahalle 113 hane olan köyün nüfusu 250′dir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. İçme suyu yeterlidir. Köy konağı, cami, sağlık evi ve 361 hat kapasiteli telefon santrali vardır. Halk geçimini tarım, hayvancılık ve Kardemir A.Ş.’de çalışarak sağlamaktadır.

AKKIŞLA
Safranbolu’ nun kuzeyinde Ovacuma bölgesinde yer alan Akkışla Köyünün ilçe merkezine olan uzaklığı 38 km. olup, ilçenin en uzak köyüdür. 3 mahalle 139 hane olan köyün nüfusu 420′dir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy konağı, cami, sağlık evi ve telefon vardır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

AKÖREN

Köyün ilçe merkezine uzaklığı 20 km.dir. 104 hane olan köyün nüfusu 53olup, sağlık evi, cami ve 271 hat kapasiteli telefon santrali vardır. İçme suyu yeterlidir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.
Köyde bulunan kaya mezarları Akören Köyünü tarihi bir yapıya kavuşturmaktadır.

ALÖREN
Safranbolu’ nun doğusunda Toprakcuma bölgesinde yer alan köyün ilçe merkezine olan uzaklığı 37 km.dir. 2 mahalle 120 hane olan köyün nüfusu 145′dir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köy konağı, cami ve telefon vardır. İçme suyu yeterlidir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.
AŞAĞI ÇATAK
İlçeye uzaklığı 25 km. olan köy, 26 hane ve 65 nüfustan oluşmaktadır. Köyde bulunan pınarın suyunun böbrek hastalarının taş düşürmesi ve böbrek taşı oluşumunu engellediği söylenmektedir. Bu nedenle sudan yararlanmak için köye çevreden çok sayıda gelen vardır. Ayrıca köyün yakınında “acı su” tanımlanan mineral su kaynağı vardır.
AŞAĞI ÇİFTLİK
Köyün ilçe merkezine uzaklığı 8 km.dir, 41 hane olan köyün nüfusu 95 olup, sağlık ocağı, cami ve telefon santralı vardır. İçme suyu yeterlidir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

AŞAĞI DANA
Safranbolu-Bartın karayolu kenarına kurulmuştur. İlçe merkezine uzaklığı 8 km.dir. 3 mahalle 79 hane olan köyün kışlık nüfusu 105′dir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının asıl geçim kaynağı Karabük Demir Çelik Fabrikasıdır. Köyde; köy konağı, 2 camisi ve telefon vardır ve içme suyu yeterlidir.
“Bir söylentiye göre köyün adı dane köy’ dür. IV Halifeden biri olan Hz. Ali Tökür denilen mevkiden çevreyi izlerken buranın güzelliği karşısında büyülenmiş ve buralar bir dane diyerek köyün adı dane kelimesinden esinlenerek zamanla günümüzde kullanılan “Danaköy” şekline dönüşmüş, 1940 lı yıllarda Aşağıdana ve Yukarıdana olarak iki muhtarlığa ayrılmıştır.”
BAĞCIYAĞIZ
Safranbolu’ nun kuzeyinde Ovacuma bölgesinde yer alan köyün ilçe merkezine uzaklığı 34 km. olup, ilçenin uzak köylerinden biridir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. 2 mahalle 66 hane olan köyün nüfusu 142′dir. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. Yolu stablize olup, içme suyu yetersizdir.

BOSTANBÜKÜ
2 mahalle 732 hane ve 1850 nüfusuyla Safranbolu’ nun en büyük köyüdür. İlçeye 4 km.lik asfalt yolla bağlanmıştır. Sebzecilik ve meyvecilik çok gelişmiştir. Son yıllarda seracılık modern bir şekilde yapılmaktadır. Köyde İlköğretim Okulu, Köy konağı, cami, sağlık evi ve 552 hat kapasiteli telefon santralı vardır.
CABBAR
Köyün ilçe merkezine uzaklığı 34 km.dir. 6 mahalle 85 hane olan köyün nüfusu 180 olup, cami ve 255 hat kapasiteli telefon santralı vardır. Taşımalı eğitim yapılmaktadır. İçme suyu yeterlidir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.
CÜCAHLI
Safranbolu’ nun kuzeyinde Ovacuma bölgesinde yer alan köyün ilçe merkezine uzaklığı 30 km. olup, ilçenin uzak köylerinden biridir. 3 mahalle 48 hane olan köyün nüfusu 180′dir.

ÇATAK
Safranbolu’ nun doğusunda yer alan köyün yolu stablize olup ilçe merkezine uzaklığı 24 km.dir. 2 mahalle 43 hane olan köyün nüfusu 115′dir. İçme suyu yeterlidir. Köyde telefon vardır.

ÇAVUŞLAR
Safranbolu’ nun güneyinde yer alan köyün ilçe merkezine uzaklığı 25 km. olup yolu stablizedir. 3 mahalle 82 hane olan köyün nüfusu 156′dır. İçme suyu yeterlidir. Köyde telefon, köy konağı ve cami bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ÇERÇEN
Kirazı ve üzümü ile meşhur olan köy, Kuzyaka Dağının yamacına kurulmuştur. İlçe merkezine 4 km..lik asfalt yolla bağlanmıştır. 5 mahalle 101 hane olan köyün nüfusu 105′dir. İçme suyu yeterli olup köyde cami, telefon ve köy konağı vardır.

ÇIRAKLAR
Safranbolu-Kastamonu karayolunun 15.Km yer alan Çıraklar Köyü 1 mahalle 100 hane ve nüfusu 225′dir. İçme suyu yeterli olup okul, telefon, cami ve köy konağı vardır.
DANİŞMENT
İlçe Merkezine uzaklığı 25 km olan köy 2 mahalle, 53 hane olup nüfusu 185′tir. İçme suyu yetersiz olup taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

DAVUTOBASI
Safranbolu ilçesine adını veren safran bitkisinin tek yetiştirildiği yöredir. Bu değerli bitkinin yetiştirilmesi günümüzde sadece birkaç aile tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tarihi değeri olan Kaya Mezarları burada bulunmaktadır.
Safranbolu’ nun tarihi köylerinden Davutobası’ nın ilçe merkezine olan uzaklığı 23 km.dir ve yolu asfalttır. 1 mahalle ve 66 hane olan köyün nüfusu 100′dür. İçme suyu yeterli olan köyde cami, telefon ve köy konağı bulunmaktadır.

DEĞİRMENCİK
İki mahalle ve 80 hane olan Değirmencik’ in nüfusu 85′tir. İlçe merkezine 20 km. olan köyün içme suyu yeterli olup taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Cami, sağlıkevi ve 304 hat kapasiteli santral bulunmaktadır.
DEREKÖY
İlçe merkezine uzaklığı 32 km. olan Dereköy’de 4 mahalle ve 85 hane bulunmaktadır. Nüfusu 195′tir. İçme suyu yeterlidir. Yolu stablize olan köyde cami, telefon olup taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır.

DÜZCE
İki mahalle 55 hane olan Düzce’nin nüfusu 173′tür. İlçe merkezine uzaklığı 10 km. olan köyün içme suyu yeterlidir. Taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Köyde cami, telefon ve köy konağı bulunmaktadır.

GEREN
İlçe merkezine uzaklığı 30 km. olan Geren Köyü’nde hane sayısı 23 olup nüfusu 55′tir. İçme suyu yeterli olan köyde cami, telefon bulunmaktadır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köyün yolu stablizedir.

GÜNDOĞAN
İlçe merkezine uzaklığı 33 km. olan Gündoğan Köyü’nün hane sayısı 36 olup nüfusu 25′tir. Cami, telefon ve köy konağı bulunan köyde içme suyu yeterlidir.

HACIHASAN
Üç mahalle ve 45 haneden oluşan Hacıhasan Köyü’nün nüfusu 195′tir. İlçe merkezine 33 km. olan köyün içme suyu yetersiz olup, köyün yolu stablizedir. Cami, telefon ve köy konağı olan köyde taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır.

HACILAROBASI
Hacılarobası’nda bulunan Kaya Mezarları köye tarihi ve turistik bir konum kazandırmaktadır. Kuruluş yıllarında etrafı surla çevrili olan köyün giriş çıkış kapıları yakın tarihte restore edilmiştir. Yolu stablize olan köyde içme suyu yeterli olup, 225 hat kapsamlı santral, köy konağı, cami ve sağlıkevi bulunmaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 28 km. olan köy, 1 mahalle, 117 hane olup, nüfusu 109′dur. Çatal in kayaya oyulmuş tarihi bir eser olup, ayrıca köyde 4 ayrı yerde kazılmış Kaya Mezarı vardır.

HARMANCIK
İlçe merkezine uzaklığı 30 km. olan Harmancık’ta 1 mahalle, 23 hane olup nüfusu 57′dir. İçme suyu yeterli olan köyde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İNCEÇAY
Safranbolu-Bartın karayolunun 20.km. sinde yer alan İnceçay tam anlamıyla bir orman köyüdür. 3 mahalle ve 123 hane olan köyün nüfusu 240′tır. İçme suyu yeterlidir. Taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Köyde cami, telefon ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Nağıza fasulyesi ile meşhurdur.

İNCEKAYA
İlçe merkezine uzaklığı 7 km. olan İncekaya Köyü’nün üzümü ve tarihsel değeri olan su yolu, İncekaya Köprüsü ile meşhurdur. Köprü 110 m. uzunluktadır. 33 m. lik kısmı derenin üzerindedir. Büyük kemerin yanında küçük beş kemer vardır.Yolu asfalt olan köyün içme suyu yeterlidir.1 mahalle, 81 haneden oluşan köyün nüfusu 173′tür. Cami, telefon, köykonağı ve altyapısı olan köyde taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Safranbolu’ nun meşhur çavuş üzümleri bu köyün bağlarında yetişmektedir.

KADIBÜKÜ
İki mahalle 100 haneden oluşan Kadıbükü Köyü’nün nüfusu 109′dur. Yolu stablize olan köyde cami, telefon, köy konağı mevcut olup, içme suyu yeterlidir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Köyde bulunan ahşap tarihi konak, köyün tarihini yansıtmaktadır.
KARACATEPE
İlçe merkezine uzaklığı 24 km. olan Karacatepe Köyü’nde 1 mahalle, 26 hane bulunmaktadır. İçme suyu yetersiz olan köyün nüfusu 49′dur. Yolu stablize olan köyde cami, telefon ve köy konağı bulunmaktadır.
KARAPINAR
Bir mahalle, 62 hane olan Karapınar Köyü’nün nüfusu 125′tir İlçe merkezine uzaklığı 20 km. olan köyde cami, telefon ve köy konağı bulunmaktadır. Yolu stablize olan köyün içme suyu yetersizdir.

KARIT
İlçe merkezine uzaklığı 8 km. olan Karıt Köyü’nün yolu asfalt olup, köyde cami, köy konağı, telefon ve okul bulunmaktadır. 148 haneden oluşan köyün nüfusu 308 olup içme suyu yeterlidir. Araç Çayı üzerindeki Safranbolu ile köyü birleştiren iki göz kemerli Karıt Köprüsü (Çatal Köprü) köyün başlıca tarihi eseridir.

KEHLER
Beş mahalle, 73 haneden oluşan köyün nüfusu 227′dir İlçe merkezine uzaklığı 30 km. olan köyde cami, telefon olup, taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. İçme suyu yeterli olup, yolu stablizedir.

KIRIKLAR
İlçe merkezine olan uzaklığı 13 km. olan köyde cami, telefon, köy konağı ve sağlıkevi bulunmaktadır. Yolu asfalt olan Kırıklar Köyü’nün içme suyu yeterlidir. 2 mahalle, 86 haneden oluşan köyün nüfusu 218′dir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçenin sayfiye yerlerinden Gürleyik Orman Parkı bu köyün sınırları içindedir.

KONARI
İlçe merkezine 11 km. uzaklıkta bulunan köyde okul, 521 hat kapasiteli santral, köy konağı, cami, sulama ünitesi ve altyapı bulunmaktadır. Yolu asfalt olan köyün içme suyu yeterli olup, taşımalı ilköğretim uygulaması merkezidir. 242 hane olan köyün nüfusu 649′dur. Sebzecilik, meyvecilik ve seracılık çok gelişmiştir. Konarı’ da bulunan Dipsiz Göl yörenin sayfiye yeridir. Aynı zamanda da Konarı’nın bahçelerinin sulanması amacıyla kullanılır. Konarı Köyü’ nün 200 m. kuzeyinde Eflani Çayı üzerindeki tarihi Taşköprü Candaroğulları zamanında yapılmış olup; uzunluğu 34 m. ve iki yuvarlak kemeri vardır. Ayrıca köyde bir de tümülüs vardır (Yücele Tepe).
KUZYAKA HACILAR
Bir mahalle 40 haneden oluşan Kuzyaka Hacılar Köyü’nün nüfusu 38′dir. İlçe merkezine uzaklığı 14 km. olan köyde cami, telefon olup, içme suyu yetirlidir. Köyün yolu stablizedir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KUZYAKA KÖSELER
İlçe merkezine uzaklığı 8 km.’dir. Yolu asfalttır. 3 mahalle ve 85 haneden oluşan köyün nüfusu 130′dur. İçme suyu yetersizdir. Köyde cami, telefon ve köy konağı vardır.
KUZYAKAÖTE
İlçe merkezine uzaklığı 13 km.’dir. 1 mahalle ve 38 haneden oluşan köyün nüfusu 71′dir. İçme suyu yeterlidir. Köyde cami ve telefon vardır.

TOPRAKCUMA
Safranbolu-Kastamonu karayolunun 22. Km.’sinde bulunur. 1 mahalle ve 93 haneden oluşan köyün nüfusu 140′dır. İçme suyu yetersizdir. Köyde cami, köy konağı, 424 hat kapasiteli santral ve 7 personelin görev yaptığı sağlık ocağı vardır. Karasu olarak adlandırılan kaynak, aynı zamanda yörenin sayfiye yeridir.

ÜÇBÖLÜK
Kuzyaka Dağı’nın güney yamacında yer alır. İlçe merkezine 21 km. stablize bir yol ile bağlıdır. 2 mahalle ve 103 haneden oluşan köyün nüfusu 65′tir. İçme suyu yeterlidir. Köyde cami, telefon ve köy konağı vardır. Köyde M.Ö. 2000 yılına ait kaya mezarları vardır.

YAZIKÖY
Safranbolu’ nun nüfus yoğunluğu bakımından ikinci büyük köyüdür. İlçe merkezine 4 km.’lik asfalt bir yolla bağlanmıştır. 530 haneden oluşan köyün nüfusu 1180′dir.
11 derslikli modern bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. 6 personelle hizmet veren bir sağlık ocağı, 400 hat kapasiteli telefon santrali, köy konağı, su ve kanalizasyon şebekesi ile ilçenin en gelişmiş köylerindendir.
Son yıllarda sebzecilik, meyvecilik gelişmiş olup, yörenin en güzel üzüm bağları Yazıköy’dedir. Rumlara ait mescide dönüştürülmüş kilise binası ile halen kullanılan hamam mevcuttur.

YOLBAŞI
İlçe merkezine uzaklığı 22 km.’dir. 2 mahalle 78 hane olup, nüfusu 219′dur.İçme suyu yeterlidir. Köyde telefon, cami vardır. Taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Demirciler sırtında kazılmış örende, taş yapı iki oda bulunmaktadır. Moğol köyünde kazılmış 5 höyük vardır.

YUKARI ÇİFTLİK
İlçe merkezine uzaklığı 7 km. olup, 46 haneden oluşan köyün nüfusu 125′tir. Yolu asfalttır. Köyde telefon ve sağlık evi bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

YUKARI DANA
İlçeye 7 km. uzaklıkta olan köy, 69 hane ve 105 nüfuslu bir yerleşim birimidir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Son zamanlarda köyde arıcılık oldukça gelişmiştir.

YÖRÜK
Tarihi evleri ve yerleşimi ile son günlerde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Yörük Köyü ilçe merkezine 12 km. uzaklıktadır. 1996 yılında Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan köyde, önce 11 sonra 82 ev daha tarihi eser kapsamına alınmıştır. 134 hane olup, nüfusu 150′dir. Taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Halkın geçimi turizme yönelmiştir.      /abone.superonline.com/dan alınmıştır

Selami ALKAN (SND) Safranbolu / 2007

 

(EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM)

RESİMLERİN ÜSTÜNE TIKLAYARAK  İZLEYEBİLİRSİNİZ

İYİ GÜNLER SİZİNLE OLSUN

SELAMİ ALKAN(SND) 2010 SAFRANBOLU

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: